“40% wordt opgelost met een goed gesprek”

19 juli - Als inwoner en ondernemer van de Drechtsteden kun je bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Doe je dat, dan kom je terecht bij het team Bezwaar en Beroep van het Juridisch Kenniscentrum van het SCD. Derk Alblas en Pieter van Bruggen stellen het werk van het team nader aan je voor.

Simpelweg gaat het om het behandelen van bezwaar- en beroepschriften. Zowel grote als kleine zaken. Saai? Zeker niet, stellen Derk en Pieter, beiden Senior Juridisch adviseur, in koor: “Er komt een behoorlijk deel mensenwerk bij kijken, het gaat veel verder dan voortdurend stoeien met alle juridische regels”, licht Derk toe en Pieter vult aan: “Wanneer wij een bezwaarschrift binnenkrijgen, beoordelen we eerst of het wel een juridische kwestie is. Vaak helpt een gesprek al om het echte probleem boven tafel te krijgen én op te lossen. Bijvoorbeeld: er lag laatst een plan om een schoolgebouw uit te breiden en dat stuitte op bezwaar van de buurt. Tijdens het eerste gesprek bleek echter dat de buurtbewoners zich niet ergerden aan de geplande uitbreiding, maar aan foutparkeerders bij de school. Als oplossing lieten wij de klagers meedenken aan de parkeeroplossing. Dat hadden ze niet verwacht en dat maakt ons werk dan weer zo mooi.” 

Zo afwisselend

Luisteren naar elkaar, het blijkt de nadrukkelijke focus van het werk van het team Bezwaar en Beroep. Derk: “En wij promoten dat steeds. Mensen, luister naar elkaar, ongeacht wie er gelijk heeft. Die rol als bemiddelend gespreksleider maakt een belangrijk deel uit van ons werk. Zo’n 40% van de bezwaren worden op voorhand opgelost met een goed gesprek. Het gevolg van een efficiënte en burgervriendelijke visie op bezwaarschriftbehandeling en een cursus mediationvaardigheden, waar we leerden hoe je echt luistert en praat. Bovendien maken we deel uit van een team dat nauw luistert naar en leert van elkaar. We gebruiken ons verstand, wijzen mensen op de mogelijke gevolgen van een bezwaarschrift. Bijvoorbeeld wanneer het nauwelijks kans van slagen heeft. Natuurlijk dragen we zo nodig ook een juridische pet en die twee gedaantes houden we strikt gescheiden. Nu eens zijn we de gespreksleider die een bezwaarzaak voorkomt, een andere keer vertegenwoordigen wij een college in een beroepszaak bij de rechtbank. Het gaat alle kanten op. Niemand werkt zo afwisselend als wij.”

Scherp op elkaar

In het team Bezwaar en Beroep werken zeven medewerkers; het maakt onderdeel uit van het Juridisch Kenniscentrum (JKC). Nog eens drie secretariële medewerkers ondersteunen het team én het JKC. De bezwaren zijn veelzijdig en gaan bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening, een kleine aanbouw, openbare orde en veiligheid, terrasvergunningen of een drank- en horecavergunning. Pieter: “Alle gemeenten in de Drechtsteden maken gebruik van ons team. En door onze brede kennis profiteert de ene gemeente van ons werk in een andere gemeente. We denken met iedereen mee en adviseren bij de totstandkoming van beleid. We ondersteunen van a tot z. Zowel publiekrechtelijk, dus de relatie tussen overheid en burger, als privaatrechtelijk, tussen burgers en rechtspersonen onderling. En ons team, dat gezellig én scherp op elkaar is, is een afgewogen mix van ‘digitale’ jonkies en ‘papieren’ oudjes. We maken elkaar voortdurend beter.”

Deel op social media: