“Deze software bewaakt de kwaliteit van onze websites”

26 juli - Betere websites, in alle opzichten. Websites die voldoen aan alle (wettelijke) eisen en wensen. Het lijkt voor de hand liggend, maar de collega’s van Functioneel Beheer Webdiensten, nu onderdeel van de afdeling Communicatie, hebben er hun handen vol aan. Patrizia Schiozzi is een van hen. Zij stelt je voor aan software SiteImprove.

Een gemeentelijke website moet voldoen aan een aantal wettelijke richtlijnen, zoals toegankelijkheid en de privacywet. “Maar er is meer”, vertelt Patrizia: “Gebruiksvriendelijkheid, de beveiliging en de kwaliteit en het imago van de site zijn belangrijk. En uiteraard de vindbaarheid. Uiteindelijk moeten alle websites van onze klanten aan deze eisen voldoen. Ons team werkt voor alle Drechtsteden en alle dochters van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. We heten tegenwoordig Functioneel Beheer Webdiensten, daarvoor was dat Team Online.” 

Privacy en veiligheid

Functioneel Beheer Webdiensten is de schakel tussen de communicatieprofessionals en de technische omgeving. Behalve websites gaat het dan ook om nieuwsbrieven. Patrizia vertelt hoe dat werkt: “Een van de communicatieprofessionals krijgt de vraag van een klant om een website of een nieuwsbrief te bouwen en vervolgens neemt deze collega contact met ons op. Samen leggen we onder meer vast wat de verwachtingen en de gewenste functionaliteiten zijn, wie de doelgroep is en wat de website moet uitstralen. Vervolgens maken we een functioneel ontwerp en dat sturen naar de bouwer van de site, waarna we met de klant gaan finetunen tot het gewenste resultaat. Tot slot vult de communicatiecollega de site met content, waar we ook ondersteuning bij bieden. Het is overigens van groot belang om ons team in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen, omdat wij exact weten waar de website aan moet voldoen. Denk aan wet- en regelgeving, privacy en veiligheid van de site. Als je werkt met zo'n checklist, zorgen we ervoor dat we niets vergeten.” 

Streven naar een 6 of 9?

De afdeling Functioneel Beheer Webdiensten maakt sinds kort gebruik van SiteImprove. Dat is software waarmee je de kwaliteit van websites kunt monitoren. SiteImprove spoort bijvoorbeeld spelfouten op, vindt niet-werkende links en toetst de websites aan het format en toegankelijkheid. Patrizia: “Alle redacteuren van de websites krijgen van ons een zogenaamd dashboard waarop ze veel informatie kunnen aflezen. Bezoekersaantallen, fouten op de site, allemaal input om op te handelen, zodat de site steeds verder verbetert. Daarom is het belangrijk te weten wat de ambitie van de site is. Is een zes voldoende, of streef je naar een negen? De getallen op het dashboard van SiteImprove maken redacteuren alert en hopelijk enthousiast. Ze bieden de urgentie om verbeteringen aan te brengen.” 

Uitrollen

De technische implementatie van SiteImprove is afgerond en de dashboards voor de klanten zijn aangemaakt op basis van de wensen van de gemeente Dordrecht, die als pilot is ingezet om de meeste inrichtingsvraagstukken en de kinderziekten achter ons te laten. “Daarna gaan we de software uitrollen naar de rest van de regio”, zegt Patrizia. “Van belang is nu om vast te stellen welke kwaliteit de klanten nastreven, wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat gaat doen bij de klanten om zo tot optimalisatie van de websites te komen. Natuurlijk is commitment vanuit de klantorganisaties en de communicatieprofessionals een must, evenals tijd en geld. Maar als dat er is, biedt de software SiteImprove de komende tijd voldoende handvatten om de kwaliteit van onze websites verder te verbeteren.”

Deel op social media: