Het Juridisch Kenniscentrum: van mediation tot schademelding

11 maart - Klanten van het Servicecentrum Drechtsteden kunnen met vrijwel al hun juridische vragen terecht bij het Juridisch Kenniscentrum (JKC). “Toch weet nog niet iedereen ons even makkelijk te vinden. Dat is jammer want we hebben veel deskundigheid en expertise in huis. En we denken graag met onze klanten mee”, vertelt teamleider Els van der Es.

Bezwaar en beroep

Het JKC heeft 33 medewerkers en bestaat uit drie teams: Bezwaar en beroep, Juridisch advies en advocatuur en Schade en aansprakelijkheid. Els: “Het team Bezwaar en beroep handelt vrijwel alle bezwaar- en beroepszaken af. Dat kan bijvoorbeeld een bezwaarschrift zijn tegen het kappen van een boom of tegen de bouw van een hospice in een woonwijk. Als een partij het niet eens is met de beslissing op het bezwaarschrift, kan diegene in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dit soort beroepszaken behandelen wij. Daarnaast staan wij gemeenten regelmatig bij in spoedzaken, als bijvoorbeeld een voorlopige voorziening is aangevraagd.”

Juridisch advies en advocatuur

“Het team Juridisch advies en advocatuur geeft advies over privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Denk aan vragen rondom aanbestedingsrecht, contracten, privacy, huurrecht en de Jeugdwet. Naast juridisch adviseurs, zitten in dit team vier advocaten. Zij komen in beeld als een adviesvraag uitloopt op een rechtszaak. Het grote voordeel is dat ze de zaak dan al kennen en weten hoe het werkt in de gemeente. Een externe advocaat zou zich eerst helemaal moeten inlezen”, legt Els uit. “Verder zit in dit team ook een mediator die kan bemiddelen in conflicten tussen twee partijen. We vinden het belangrijk om mediation aan te bieden, want rechtbanken zeggen steeds vaker: probeer eerst onderling een oplossing te vinden.” 

Arbeidsrecht

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht komen ook binnen bij het team Juridisch advies en advocatuur. Els: “Per 1 januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en vallen ambtenaren onder het private arbeidsrecht. Daardoor krijgen wij veel arbeidsrechtelijke vragen binnen. Bijvoorbeeld over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op een minnelijke manier, een ontslagprocedure of langdurige ziekte van een medewerker. Door al in een vroeg stadium een arbeidsjurist in te schakelen, worden alle stappen goed en zorgvuldig doorlopen."

Sparren met collega’s

Daphne van Zandvoort is senior juridisch adviseur bij het JKC. Daphne: “We krijgen gemiddeld tien tot vijftien vragen per week. Soms kun je een vraag in een half uurtje beantwoorden, maar soms ben je er maanden mee bezig. Dan is extra fijn dat iedereen in ons team juridisch geschoold is en dat we makkelijk met elkaar kunnen sparren.”

Schade en aansprakelijkheid

Het derde team van het JKC is Schade en aansprakelijkheid. Els: “Dit team handelt vragen op het gebied van schade en aansprakelijkheid af. Een voorbeeld is brandschade bij een school of iemand die over een loszittende stoeptegel struikelt en een been breekt. Onze experts onderzoeken onder meer wie aansprakelijk is, of de verzekeraar uitkeert en of de schade kan worden verhaald op derden.”

Juridisch advies in coronatijd

Het afgelopen jaar ondersteunde Daphne vooral Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) met juridisch advies. “Toen de coronacrisis uitbrak, was hun eigen jurist net vertrokken. Via gemeente Dordrecht kwamen ze in contact met ons. Wij hadden op dat moment de capaciteit om tijdelijk bij te springen, dus zo ben ik er samen met een collega ingerold. We adviseerden over noodrecht, handhaving en alles wat daarmee samenhangt. Niet bepaald gesneden koek, maar gelukkig konden we het ons snel eigen maken. Het was intensief, leerzaam én fijn om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren in coronatijd”, vertelt Daphne. 
 

Meer weten over het Juridisch Kenniscentrum? Kijk op deze pagina.

Deel op social media: