Huishoudboekje gemeenten: “Goed begin, op weg naar steeds beter”

22 juli - Alle Drechtsteden-organisaties in de Gemeenschappelijke Regelingen houden er een huishoudboekje op na. Hierin staat: hoeveel geld kwam binnen en hoeveel gaven we uit? Bruikbare informatie voor het ministerie, de accountant, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en journalisten. Het systeem waarmee deze informatie zichtbaar is, heet IV3 (Informatie voor Derden). Peter van Wijngaarden die vanuit Servicecentrum Drechtsteden betrokken is bij IV3, legt uit hoe momenteel het systeem wordt doorontwikkeld voor nog betere resultaten.

"Het is een wettelijke verplichting om de financiële informatie periodiek openbaar te maken. Daarbij is het streven om die informatie van verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. Daar zit soms een kinkje in de kabel, omdat het wegschrijven van informatie niet altijd op dezelfde manier of in dezelfde categorie plaatsvindt." Hij ziet verbetering aankomen: “Voor de doorontwikkeling van IV3 zijn we bezig met een pilot, waar ik en onder anderen mijn collega’s Patrick van Dam en Herman de Zeeuw bij betrokken zijn. Mede door de corona is het tempo van de aangekondigde verbeteringen wel wat vertraagd, maar er wordt met man en macht gewerkt aan een nieuwe manier van aanleveren. Het format van het CBS zit heel knap in elkaar, maar voor een leek is het momenteel nog moeilijk leesbaar.” 

Interpretatie

Het SCD verzamelt alle financiële informatie van al zijn klanten, oftewel van de organisaties binnen de Drechtsteden en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. “We werken uitstekend samen met het SCD”, zegt Hans Besseling namens de gemeente Dordrecht. “We weten elkaar prima te vinden en het SCD houdt ons scherp in hoe wij onze informatie aanleveren. Niet alle informatie is door ons eenvoudig in één categorie te classificeren. Hierdoor blijft ruimte voor interpretatie wat de informatie moeilijker te vergelijken maakt. Ik denk dat 80% van onze activiteiten passen in de categorie waarin we ze hebben geplaatst. Er is dus een vijfde die minder makkelijk te plaatsen is en dus afhankelijk is van interpretatie.” 

Kopgroep

Het klinkt allemaal wat technisch, maar volgens Peter van Wijngaarden gaat het er simpelweg om dat de financiële informatie zichtbaar en openbaar is en dat er gewerkt wordt aan verbetering. “We gaan vooruit en je ziet het aantal sites dat financiële informatie van gemeenten publiceert groeien. Kijk maar eens op de websites www.openspending.nl, www.waarstaatjegemeente.nl en www.findo.nl,” zegt Peter. “En dat we als Drechtsteden betrokken zijn bij de doorontwikkeling van IV3 is een verdienste van ons allemaal. We doen mee in de IV3-kopgroep van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de provincie Noord-Holland. Daar ben ik trots op.”

Vertrouwen

Het gaat vooral om het vertrouwen dat de informatie bij de verschillende doelgroepen wekt. Door de kinderziektes stond dat vertrouwen aanvankelijk onder lichte druk. Peter: “Met de doorontwikkeling van IV3 bouwen we aan volledige betrouwbaarheid van alle verzamelde en aangeleverde data. Zodat we er in de toekomst meer beleid op kunnen bouwen.” Iedereen krijgt hiermee glashelder zicht op de financiën van zijn/haar gemeente. En met vergelijkbare informatie van alle gemeenten in Nederland. Voor iedereen die de informatie wil inzien. Professioneel of ‘gewoon’ als burger. IV3 werkt eraan om dit doel mogelijk te maken én het SCD werkt er enthousiast en betrokken aan mee. “Het goede begin is er, het gaat steeds beter en samen blijven we onze informatie verbeteren”, aldus Peter van Wijngaarden.

Deel op social media: