Samenwerking schuldhulpverlening: “Oud-klanten wijzen ons op verbeterpunten”

14 december - Op het hebben van schulden hangt nog altijd een taboe. Vooral schaamte speelt een belangrijke rol. Daarom is de communicatie-afdeling van de Sociale Dienst Drechtsteden hier samen met het SCD, mee aan de slag gegaan.

Sanne van de Voort (SDD) en Kars Havenaar, die vanuit het SCD bij de sociale dienst werkt, vertellen over de campagne. 

Uitgangspunt van de samenwerking tussen de SDD en het SCD is de inwoner. In de nieuwe campagne komen oud-klanten uit de schuldhulpverlening van de SDD aan het woord. Zij roepen op zo snel mogelijk hulp te zoeken en niet te lang te wachten. “Door de inzet van oud-klanten bereiken wij de potentiële klanten beter”, zegt Kars, communicatiemedewerker Media & Middelen bij het SCD. “Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat alle inwoners in de Drechtsteden een zelfstandig en volwaardig bestaan kunnen leiden.” Sanne, in dezelfde functie werkzaam bij de SDD, vult aan: “Bij ons staat de klantvraag centraal en zijn wet- en regelgeving niet het doel, maar een onderdeel van de oplossing van die klantvraag. Dit zorgt voor een mensgerichte aanpak, wat heel belangrijk is bij mensen met stress bij schulden. En bij een mensgerichte aanpak hoort ook communicatie waarbij het gaat over echte mensen. Die weten hoe het was om schulden te hebben, maar door de dienstverlening van de SDD weer zicht hebben op perspectief. En die hun ervaringen verder 'vertellen' om zo inwoners met schulden te bereiken. Dit zorgt namelijk voor herkenbaarheid bij de doelgroep waardoor zij weten dat zij niet de enige zijn.”

Laagdrempelig en doelgroepgericht

Zowel Sanne als Kars reageren positief op de samenwerking tussen de SDD en het SCD. “Samen kunnen we méér”, zeggen ze in koor. "Het is fijn om vanuit ieders expertise en kracht de communicatie voor de SDD neer te zetten. Zoals deze campagne", zegt Kars. "Waarbij we ook meteen het effect merken. Zo hoor ik om mij heen dat het centraal stellen van de klant meer en meer plek krijgt in de organisatie. Je ziet in flyers en kranten steeds vaker de klant aan het woord. Onlangs lanceerden we een vervolgstap, een mini-documentaire, die voortborduurt op de campagne. En weet je wat ook zo goed is: de deelnemende oud-klanten wijzen ons zo nodig op mogelijke verbeterpunten. Zij weten immers precies wat het inhoudt om in de schulden te zitten. Het maakt het laagdrempelig en doelgroepgericht.”

Motivatie groot

Vooral op social media krijgt de campagne veel respons. Sanne: “Je ziet dat klanten op posts reageren en anderen oproepen om ook hulp te zoeken en hun verhaal te delen. Een sneeuwbaleffect ja.” Kars wil daar graag iets over zeggen: “Het bezoek aan onze social media nam enorm toe. Hopelijk draagt het bij aan het doorbreken van het taboe: je hoeft je niet te schamen als je geldproblemen hebt, zorg ervoor dat je op tijd hulp zoekt. Natuurlijk is het makkelijker en veiliger reageren op social media dan face-to-face, maar toch merken we dat de campagne iets losmaakt. Deze oud-klanten wilden graag iets terugdoen voor de hulp die ze hadden gekregen. De motivatie om mee te doen, was groot.”

Grote stappen

Dat de rol van oud-klanten groot kan zijn bleek uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. “Daarom durven we als SDD kwetsbaar te zijn. Wij weten het niet allemaal. Maar de oud-klanten kennen een ander belangrijk deel, zij weten precies waar het om gaat. Samen maken we grote stappen.” 
 

Deel op social media: