Vertrouwenspersonen ook tijdens thuiswerkperiode belangrijk

Iedere organisatie binnen de Drechtsteden heeft minstens een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kun je terecht als voor jouw gevoel jouw grens overschreden wordt of lijkt te gaan worden. Natuurlijk kun je ook bij deze collega's terecht als je op het werk geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Nu we (bijna) allemaal thuiswerken, is het contact met collega's anders. Maar de rol van de vertrouwenspersoon blijft hetzelfde.

Collega Bart van Leeuwen, de vertrouwenspersoon binnen het SCD en een van de vertrouwenspersonen binnen de GRD zegt hierover: "Het zou niet moeten uitmaken dat we thuiswerken, maar het is duidelijk dat de vertrouwenspersonen minder zichtbaar lijken te zijn op dit moment. Wij horen minder, maar dat betekent niet automatisch dat er minder gebeurt. De meesten van ons werken thuis en dus gebeurt er op de fysieke werkvloer ook bijna niets meer, al kan er digitaal ook nog steeds van alles gebeuren.

Naast mijn juridische functies heb ik altijd taken en rollen/functies vervuld, waar dit soort aspecten een rol speelden. Mijn passie voor de functie vertrouwenspersoon is het willen opkomen voor mensen die het nodig hebben. Ik wil er zijn als het moet. Mijn drijfveren komen voort uit een gevoel voor rechtvaardigheid. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Angst hoort hier niet thuis. Na inmiddels een jaar als vertrouwenspersoon aan de slag te zijn stel ik vast dat mijn kijk op mijn werkomgeving is er zeker door is veranderd. Ik heb een aantal mooie gesprekken met collega’s in de hele organisatie gehad en het is in ieder geval me duidelijk geworden dat de rol van vertrouwenspersoon onvoldoende bekend is, maar dat er wel een grote behoefte aan bestaat. Ook tijdens deze gesprekken werd mij duidelijk hoe belangrijk het maken van verbinding is om een goede vertrouwenspersoon te kunnen zijn. Het zijn van vertrouwenspersoon voelt nu al als een aanvulling op mijn leven."

Minka van der Rhee, ook vertrouwenspersoon binnen de GRD, heeft bewust gekozen om klaar te staan voor collega's in haar rol. "Ik werk in een politieke organisatie als projectleider van een participatie-/werkervaringsproject voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze doelgroep is een veilige werkomgeving van essentieel belang. Een veilige werkomgeving die nodig is om te ontwikkelen en te groeien, waarbij respect, persoonlijke aandacht, verbinding en een open blik voorwaarden zijn. Door de jaren heen heb ik zoveel mooie voorbeelden gezien van wat persoonlijke aandacht kan doen. Dit is het ideaal wat ik nastreef voor mijn team, maar is ook dat wat ik vanuit mijn functie als vertrouwenspersoon nastreef."

"Aan de andere kant, denk ik als ‘luisterend oor’ de druk van de ketel te kunnen nemen, zodat mensen in ieder geval, in alle vertrouwelijkheid, hun verhaal kwijt kunnen", voegt Monique Boer, vertrouwenspersoon binnen de GRD, toe. "Dat lucht vaak al enorm op. Wat ook helpt is samen sparren of kijken wat verder mogelijk is. Het kan ook zijn dat iemand niet direct actie onderneemt of een stap zet, maar dan kan ik iemand wel ergens bewust van maken, zodat diegene later een stap durft te zetten. In zijn of haar eigen tempo. Want de melder bepaalt tenslotte of en wat er gaat gebeuren!"

"Wij hopen ooit weer terug te keren naar 'normaal", concludeert Bart. "Maar ook dat zal er anders uitzien. Wij doen er ook nu alles aan om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, en staan altijd klaar voor wie ons nodig heeft."

Foto van de collega's die ook vertrouwenspersonen zijn​​​​​​​

Van links naar rechts: Bart van Leeuwen, Monique Boer en Minka van der Rhee
Deel op social media: