Wordt uw bedrijf dé nieuwe arbo-partner voor de Drechtsteden?

6 oktober - Servicecentrum Drechtsteden gaat op zoek naar een nieuwe, gecertificeerde arbodienstverlener voor de Drechtsteden. De openbare aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed en we nodigen u van harte uit om deel te nemen.

Reageren gaat via Tendernet/240316

Het doel is om een partnership aan te gaan voor vijf jaar tussen één leverancier en de tien deelnemende organisaties: de zeven Drechtsteden gemeenten, GR Sociaal (nu nog Sociale Dienst Drechtsteden), Dienst Gezondheid & Jeugd en Omgevingsdienst ZHZ. Binnen het contract is ruimte voor maatwerk per opdrachtgever, maar de basis is gelijk. Servicecentrum Drechtsteden begeleidt de aanbesteding namens alle opdrachtgevers. 

De opdrachtgevers werken volgens het eigen-regiemodel en willen onder meer een stap verdergaan dan nu het geval is wat betreft de-medicalisering van de verzuimbegeleiding, door via een taakdelegatiemodel níet alleen bedrijfsartsen in te laten zetten door de opdrachtnemer maar ook een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er). Ook wordt er ingezet op een brede 'providerboog'. 

Meer hierover leest u in de aanbestedingsstukken die openbaar worden gemaakt via TenderNed. Eventuele vragen kunt u via de vragenmodule in TenderNed sturen. We zien uit naar uw deelname!  
 

Deel op social media: