Over ons

Efficiëntere en goedkopere bedrijfsvoering, maar ook het verkleinen van de kwetsbaarheid van kleinere gemeenten was een belangrijk doel om het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) in 2008 op te richten. Inmiddels heeft de professionaliteit een vlucht genomen en is het Servicecentrum Drechtsteden alweer tien jaar expert in gemeentelijke bedrijfsvoering.

Vanaf 1 januari 2022 bundelen het voormalig Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Gemeentebelastingen en Basisonderzoek, Onderzoekcentrum Drechtsteden en Ingenieursbureau Drechtsteden hun krachten en vormen zij samen de servicegemeente Dordrecht. Nauwe samenwerking en het leveren van hoogwaardige diensten aan de 7 gemeenten in de Drechtsteden en een aantal gemeentelijke instellingen in de regio, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden en de Dienst Gezondheid & Jeugd gaat onverminderd door. Wel is de wijze waarop gewijzigd, er is geen sprake meer van gedeeld eigenaarschap en opdrachtgeverschap vanuit de verschillende gemeenten. Hiermee creëren we de mogelijkheid om de inhoud meer centraal te laten staan en zijn de rollen duidelijker verdeeld. Er is nog steeds sprake van een gezamenlijke ambitie maar daarbinnen is er nu ruimte voor maatwerk.

Want werken in een politiek, bestuurlijke omgeving vraagt nogal wat. Mondige burgers, de mate van service die zij verlangen. Extra taken en verantwoordelijkheden door decentralisatie; gemeenten worden uitgedaagd. Als servicegemeente sluiten wij aan bij wat de samenleving van ons vraagt. Dat betekent dat ons werk mee verandert: inhoudelijk en in de bedrijfsvoering. Zo werken we met verschillende programma’s aan nóg betere, toekomstbestendige en efficiëntere bedrijfsvoering. Standaard waar kan, op maat waar nodig. Zo ontlasten we gemeenten door het innen van gemeentebelastingen en voeren we onderzoeken en data analyses uit, zodat gemeenten hun dienstverlening nog gerichter aan kunnen laten sluiten op maatschappelijke behoeften. Ook willen we graag dat iedereen in de Drechtsteden in een aantrekkelijke leefomgeving woont. Met daarin een goed evenwicht tussen wonen en groen als basis. Hier werken we vanuit de servicegemeente zowel voor als achter de schermen aan. 

Om alle opgaves zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is namelijk ook professionele bedrijfsvoering nodig. Onze medewerkers bij de servicegemeente zorgen ervoor dat onze collega's bij de gemeenten zorgeloos aan het werk kunnen. Door onder andere voor goede werkfaciliteiten te zorgen en relevante trainingen aan te bieden. Alle middelen die daarvoor nodig zijn, worden goed beheerd en beveiligd. Daarnaast hechten wij als werkgever veel waarde aan jezelf blijven ontwikkelen. Onze mensen zijn specialisten. Dat maakt dat wij als servicegemeente een échte partner zijn voor onze klanten. We ontzorgen niet alleen, maar denken ook actief mee over de toekomst: wat gebeurt er om ons heen en welk effect heeft dat op onze klanten. Voor praktisch advies of als strategisch sparringpartner: klanten weten ons te vinden. 

Onze klanten doen niet alleen een beroep op ons omdat we superspecialisten zijn. Ook omdat we durven te ontwikkelen, leren en experimenteren. Klanten zien onze kernwaarden terug in ons handelen. We richten ons niet alleen op taken en resultaten. Ook op relatie. Wij verdiepen ons in onze klanten en hun omgeving; daardoor hebben we haarfijn in de gaten waar de behoeften van onze klanten liggen. We kennen de details en hebben aan een half woord genoeg. Een bijdrage van de servicegemeente snijdt hout, is relevant en verrassend. Gedegen waar nodig, out of the box waar kan. Dit alles maakt dat we proactief kúnnen zijn. We wachten niet tot de vraag komt vanuit onze klant; we stellen hem zelf. Met elkaar evalueren we ons werk zodat we iedere dag een beetje beter worden. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij we op elkaar rekenen. En zetten we allemaal stappen vooruit. Dat is niet altijd makkelijk of gaat meteen goed. Maar iedere stap, groot of klein, is belangrijk. Ons streven? Slim samen vooruit!
 

Deel op social media: