Spring naar inhoud

Financiën

Financiën

Wij nemen essentiële processen bij klanten voor onze rekening. Facturen, betalingen en administratie.


Wij zijn alert op voor klanten belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving en adviseren hen over bestaande en nieuwe diensten die wij leveren. Zo voorkomen we dat klanten onverhoopt niet aan nieuwe wetten en regels voldoen met alle risico’s van dien. Toen er nieuwe regels kwamen voor het opstellen van de begroting en jaarrekening, brachten wij onze klanten hiervan op de hoogte en namen een deel van het hieruit voortvloeiende werk voor onze rekening. Daarnaast hebben wij, in nauwe samenwerking met onze klanten, de vennootschapsbelastingplicht geïntroduceerd in de administraties van onze klanten.


​​​​​​​Met de speciaal hiervoor ontwikkelde rapportagetool geven we klanten inzicht op financieel gebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te rapporteren over de hoeveelheid ontvangen facturen en de termijn waarbinnen deze zijn afgewikkeld. Dit soort informatie kan klanten helpen om te beslissen of ze hun beleid of werkwijze willen aanpassen.