Spring naar inhoud

“Het begint altijd met een goed basisplan”

Ben de Fretes en Paul Davennejuli 2022 - De afdeling Vastgoed van de servicegemeente Dordrecht, toonde zich de afgelopen twee maanden van haar beste kant. In no-time realiseerde het team in opdracht van de gemeente Dordrecht een tijdelijke opvangplek voor 650 Oekraïense vluchtelingen in Crownpoint aan de Spuiboulevard. Senior projectleider Ben de Fretes is trots op wat ze in korte tijd hebben bereikt. Tegelijkertijd veranderden drie verdiepingen van de Jozuakerk in Alblasserdam in een opvangplek van 70 Oekraïners. Paul Davenne, projectleider Gebouwenbeheer, was daar nauw bij betrokken.


De afdeling Vastgoed werkt voor alle Drechtsteden-gemeenten en bestaat uit drie pijlers: beheer van de gebouwen, het onderhoud van de gebouwen en vastgoedprojecten. Onder die laatste pijler valt onder meer architectuur en bouwmanagement op het gebied van nieuwbouw en renovatie en sloopmanagement. Sinds september 2021 is Ben de Fretes, die al 35 jaar in de vastgoedsector werkt, senior projectleider bij vastgoedprojecten. “Ik vind het mooi om mijn ervaring met anderen te delen en jongeren iets te leren”, zegt Ben.


Maximale uit onze doelen

Hoewel Ben relatief nog maar kort bij vastgoedprojecten werkt, weet hij waar de uitdagingen liggen voor de komende tijd: “Van reactie naar actie”, aldus Ben enigszins cryptisch. Hij legt het uit: “Ik zou willen dat we meer delen met elkaar en meer richting geven in onze adviezen naar onze klanten. Aan de voorkant meedenken. En misschien ook beter antwoord op de vraag: wie doet wat en voor wie doe je het? Zodat we samen het maximale uit onze doelen halen”. Ook Paul Davenne, via de servicegemeente Dordrecht projectleider bij de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Alblasserdam, voelt veel voor kruisbestuiving tussen de verschillende gemeenten en afdelingen. “De afdeling Vastgoed is een enthousiast team waarin we elkaar helpen en motiveren. Zo nodig nemen we werk van elkaar over. We letten goed op elkaar, zodat we onze opdrachtgever tevreden maken.”


Megaklus

Een bijzonder voorbeeld van de werkwijze van de afdeling Vastgoed is de realisatie van tijdelijke huisvesting voor Oekraïners in Dordrecht en Alblasserdam. In Crownpoint aan de Dordtse Spuiboulevard verblijven tijdelijk ongeveer 650 vluchtelingen. Het pand staat op de nominatie voor de sloop, maar de gemeente kreeg de mogelijkheid er gevluchte Oekraïners in te huisvesten. Een megaklus die in zo kort mogelijke tijd gerealiseerd moest worden. Vanuit het projectteam hield Ben, samen met een aantal collega's van servicegemeente Dordrecht, zich bezig met het aansturen van aannemers, installateurs en de verschillende partijen met betrekking tot het bouwkundige deel, de installaties, het beheer en de inrichting van en in het pand. Samen met een aantal andere organisaties, waaronder de gemeente, de omgevingsdienst, de brandweer, de GGD en vele vrijwilligers, ging het team aan de slag.


Iedereen zette zich in

Een lange lijst van werkzaamheden volgde om van een te slopen kantoorpand woonruimtes te maken. Ben vertelt: “Er moesten slaapkamers komen, en ook een douche- en wasgelegenheid, een keuken- en eetgelegenheid, ventilatie in de slaapkamers, een brandmeldinstallatie en een aparte verdieping voor doven- en slechthorenden. We hebben eerst een indeling gemaakt van het pand, per verdieping. In maart startten we en 2,5 maand later was het klaar en trokken de Oekraïners het pand in. Weet je wat zo mooi is? Niemand zei: ‘Ik heb hier geen tijd voor’. Iedereen besloot zich in te zetten. Normaal duurt het maanden om van een kantoorbestemming een woonbestemming te maken. Nu duurde dat een paar weken. Als de nood aan de man is, gaat de besluitvorming heel snel.”


Vijf weken

In Alblasserdam onderging de Jozua, een evangelische kerk, een metamorfose. Drie verdiepingen werden omgebouwd om 70 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk op te kunnen vangen. Vanuit zijn vakgebied ging Paul Davenne met een team aan de slag. Eerst maakten ze een bouwkundig, een elektrotechnisch en een werktuigbouwkundig plan. “Het uitgangspunt was direct duidelijk: over vijf weken moest de opvanglocatie klaar en ook kwalitatief goed en veilig zijn”, zegt Paul terugblikkend. “Gelukkig kregen we vrij snel aannemers mee, die ons gingen helpen met de uitvoering. Ik kijk met heel veel trots terug op wat we met elkaar in korte tijd hebben bereikt. Die spanning van zo’n deadline is best lekker. Gedurende de vijf weken groeide het project. De kerk, de aannemers en de gemeente werkten prima samen. En het resultaat mag er zijn; de Oekraïners zijn ons zeer dankbaar.”


Kritisch en scherp

Een lange lijst van werkzaamheden kreeg het projectteam mee te maken: van het bouwen van kookeilanden tot het installeren van rookmelders, van het plaatsen van brandwerende wanden tot het creëren van een ontspanningsruimte met airco-installaties en ook de totstandkoming van douche- en slaapruimtes. Paul: “Doordat we slim omgingen met de materialen, ontstond er een eenvoudig en comfortabel genoeg tijdelijk onderkomen voor de 70 mensen. Natuurlijk kwamen we soms beren op de weg tegen en kregen we te maken met kleine tegenslagen. Maar we lieten ons niet uit het veld slaan. Je leert eigenlijk ontzettend veel van zo’n traject. En ik blijf altijd kritisch en scherp op waar we ons kunnen verbeteren. Maar wat altijd zo is: het begint met een goed basisplan.”


Servicegemeente Dordrecht, afdeling Vastgoed en Facilitair.

Ben de Fretes, senior projectleider – Vastgoedprojecten. 

Paul Davenne, projectleider Gebouwenbeheer