Spring naar inhoud

Factureren aan de Drechtsteden

Factureren aan de Drechtsteden

Servicegemeente Dordrecht betaalt facturen voor onze partners, opdrachtgevers en klanten correct en binnen de wettelijke betaaltermijn. Om dit te kunnen doen zijn twee aspecten belangrijk:


Iedere factuur moet altijd aan de wettelijke eisen voldoen, zoals een juiste tenaamstelling en adressering van de betalende partij en vermelding van het BTW-nummer. Een overzicht van deze eisen staat op de website van De Belastingdienst.

Om een factuur te kunnen afhandelen, is het vermelden van het juiste routenummer op de factuur essentieel. Dit nummer kun je opvragen bij jouw opdrachtgever binnen de Drechtsteden.

Facturen aanleveren

Momenteel kan een factuur aan een van de Drechtstedenorganisaties op drie manieren worden aangeleverd: als e-factuur, per email of per post.


E-factuur

De Drechtsteden ontvangt bij voorkeur elektronische facturen (e-facturen). Door de geautomatiseerde verwerking van e-facturen wordt de doorlooptijd verkort. Hierdoor kunnen e-facturen sneller worden betaald. Daarom willen wij graag dat jij, als leverancier, e-facturen stuurt. Zo besparen we gezamenlijk kosten en verkorten we de betalingstermijn. 


Deze e-facturen moeten voldoen aan de door Drechtsteden gestelde eisen voor elektronische verwerking welke zijn opgenomen in de verzendspecificatie e-facturen Drechtsteden (PDF).


Aandachtspunten bij e-facturen zijn:


Een e-factuur wordt verstuurd aan de crediteur o.b.v. van een OIN (Organisatie-identificatienummer) of KvK-nummer (Kamer Van Koophandel nummer). In onderstaand overzicht zijn deze per organisatie opgenomen.

Belangrijk bij een e-factuur is dat het routenummer op de juiste manier en in het juiste veld is opgenomen:

'Op de juiste wijze' betekent dat alleen het routenummer zelf wordt vermeld (dus niet eerst  'routenummer') en zonder spaties (de 2 letters gevolgd door 6 cijfers).

'In het juiste veld' betekent in lijn met de Nederlandse gebruiksinstructie voor de basisfactuur (NLCIUS) In het veld "BuyerReference". De contactpersoon van jouw ERP-, accountingsoftware of e-facturatiedienstverlener kan aangeven welk veld in jouw pakket hiervoor geschikt is.

Factuur mailen

Ondanks de voordelen van e-factureren is dat voor jou, als leverancier, (nog) niet verplicht. Kun je nog geen e-factuur versturen? In dat geval ontvangen wij de factuur, met eventuele bijlagen, graag per e-mail in 1 Pdf-bestand. E-mailen kan naar: crediteuren@drechtsteden.nl.


Factuur per post

Liever per post de factuur versturen? Voorlopig kan dat nog. In onderstaand overzicht zijn de juiste postadressen opgenomen.


Overzicht factuurinformatie per Drechtstedenorganisatie

Op dit moment zijn er drie opties voor het aanleveren van een factuur. Via de mail: dit gaat voor alle onderstaande organisaties via: crediteuren@drechtsteden.nl (meer informatie staat hierboven uitgelegd). Een andere mogelijkheid is per post of als e-factuur. De benodigde gegevens voor deze twee opties staan hieronder. Let op juiste tenaamstelling en adressering.


Gemeente Dordrecht

Postbus 8

3300 AA Dordrecht


E-factuur

OIN: 00000001001915794000

KvK: 50070525


Servicegemeente Dordrecht

Per 1 januari 2022 zijn de taken van het Openbaar Lichaam Drechtsteden grotendeels overgenomen door de gemeente Dordrecht. We gaan dan verder als een onderdeel binnen de gemeente Dordrecht, onder de noemer, Servicegemeente Dordrecht.  

De clusters die hieronder vallen zijn: 

•    Gemeentebelastingen Drechtsteden en Basisinformatie Drechtsteden 

•    Ingenieursbureau Drechtsteden

•    Onderzoekcentrum Drechtsteden

•    (voormalig) Servicecentrum Drechtsteden


Postbus 8

3300 AP Dordrecht


E-factuur

OIN: 00000001001915794000

KvK: 50070525


Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal)

Postbus 619

3300 AP Dordrecht


E-factuur

OIN: 00000001817301409000

KvK: 52618196


Gemeente Alblasserdam

Postbus 2

2950 AA Alblasserdam


E-factuur

OIN: 00000001001918412000

KvK: 51378469


Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Postbus 175

3370 AD Hardinxveld-Giessendam


E-factuur

OIN: 00000001002008221000

KvK: 51200570


Gemeente Hendrik-Ido Ambacht

Postbus 34

3340 AA  H.I. Ambacht


E-factuur

OIN: 00000001002118907000

KvK: 24488714


Gemeente Papendrecht

Postbus 11

3350 AA Papendrecht


E-factuur

OIN: 00000001001919775000

KvK: 24483621


Gemeente Sliedrecht

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht


E-factuur

OIN: 00000001001921265000

KvK: 24488726


Gemeente Zwijndrecht

Postbus 15

3330 AA Zwijndrecht


E-factuur

OIN: 00000001002118890000

KvK: 24490491