Spring naar inhoud

“Mooi als inhoud en communicatie samen optrekken”

juli 2022 - Eind mei presenteerde het nieuwe Dordtse college het politiek akkoord. Dankzij een scala aan communicatie-uitingen kan bijna geen Dordtenaar dit gemist hebben. Maar hoe is die communicatie tot stand gekomen? Communicatieadviseur Martine Bossers en communicatiestrateeg Jonne van Bochove waren vanuit de afdeling communicatie onderdeel van het communicatieteam en vertellen meer over dit intensieve, maar vooral leuke traject.


Jonne en martine

“We waren er met communicatie vroeg bij betrokken”. Dat was volgens Martine en Jonne de sleutel tot de succesvolle communicatie rondom het politiek akkoord. Dat begon al ruim voor de verkiezingen. Jonne van Bochove schoof als communicatiestrateeg aan bij het voorbereidingsteam van het politiek akkoord. “In die fase werd de inhoud voorbereid. Een indrukwekkend staaltje werk van de betrokken collega's. Ik keek daar met een communicatiebril naar. En probeerde ook sterk het inwonersperspectief te benadrukken. We bespraken maatschappelijke ontwikkelingen zoals het afnemende vertrouwen in de politiek en de negatieve beeldvorming rond de ellenlange kabinetsonderhandelingen in Den Haag. Maar ook analyseerden we de verkiezingsprogramma's. Natuurlijk op inhoud, maar ook wat de politieke partijen opschreven over communicatie en bestuursstijl. Daar ontstonden de uitgangspunten voor onze aanpak: begrijpelijk, open en toegankelijk." 


Formatiegesprekken

Na de verkiezingen startte de formatieperiode. Ook hierin kreeg communicatie nadrukkelijk een plek, letterlijk en figuurlijk. Jonne: "We hebben aan de formatietafel gesprekken kunnen voeren over transparantie en interactie tijdens de formatie. Daarin moet je bewuste keuzes maken. En daarnaast hebben we geadviseerd over het ophalen van input uit de stad en de raad. Het is mooi om te merken dat die opbrengst ook echt is gebruikt bij de formatiegesprekken." Martine vult aan: "Via de Newsroom konden we die reacties goed volgen. En tijdens de formatie informeerden we geïnteresseerden via nieuwsberichten over de voortgang van de gesprekken." Hierin kon communicatie ook actief adviseren. Bijvoorbeeld over het vroegtijdig bekendmaken van de kandidaat-wethouders. Jonne: "Daar waren wij erg vóór. Juist omdat dan bij de presentatie de nadruk minder op de poppetjes komt te liggen, en meer op de inhoud. Dat pakte goed uit."


Begrijpelijke taal

Intussen werd een communicatieaanpak uitgewerkt. Dat gebeurde met een communicatieteam, met naast Martine en Jonne ook online-specialisten en experts op het gebied van begrijpelijke taal. "Als het uitgangpunt is dat iedereen het begrijpt, moeten de teksten zo duidelijk mogelijk zijn. Bij die vertaalslag heeft ons team kunnen helpen", zo licht Jonne toe. “Maar dat gaat verder dan alleen taal”, zo vult Martine aan: "Dat geldt ook voor de kanalen die je kiest. Online en offline, video, beeld, tekst. Het moet een goede mix zijn om zo veel mogelijk mensen te bereiken op een toegankelijke en laagdrempelige manier."


Monsterklus

Waar aan de formatietafel met de afronding van de definitieve tekst het voornaamste doel bereikt was, begon voor het communicatieteam juist een enorme eindsprint. "Pas als alles definitief is, kunnen de middelen echt gemaakt worden. In een heel korte tijd hebben we met elkaar heel veel ontwikkeld: de vormgeving van het politiek akkoord met bijbehorende fotografie, een animatie, een infographic, een special in het Gemeentenieuws, de perspresentatie, berichten voor socials, webpagina's over het akkoord. En naast inhoud hebben we ook voorstelvideo's opgenomen van alle wethouders, foto's laten maken én profielpagina's gemaakt. Een monsterklus onder forse tijdsdruk. Maar tijdens de perspresentatie in de Kunstkerk viel alles op zijn plek. De reacties waren zo tof."


Samengang en herkenbaarheid

Het continue samenspel tussen inhoud en communicatie loopt als een rode draad door het verhaal van Martine en Jonne. “Het maakt de kwaliteit van de communicatie beter. Een voorbeeld? Aan de onderhandelingstafel werden al snel vijf focuspunten van het akkoord vastgesteld. Dat vormde voor ons de basis om een communicatielijn te ontwikkelen. Een vormgever maakte een concept. Dat legde Jonne weer voor aan de formerende partijen. Na hun akkoord hadden we een communicatielijn om samenhang en herkenbaarheid te creëren in alle middelen. Zonder die inhoud was dat nooit gelukt”, aldus Martine.


Coördinatie en traffic

Maar natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. Als tip voor de volgende keer geeft Martine graag mee: “Het is wellicht een goed idee om iemand verantwoordelijk te maken voor de coördinatie en de traffic van de geproduceerde communicatiemiddelen.” Jonne vult aan: "In de werkplanning van de formatie moeten we dan ook in de laatste fase echt tijd reserveren voor akkoord op de middelen. O ja, en het vroegtijdig communiceren van een einddatum moeten we ook maar niet meer doen", lacht hij. Maar de twee kijken bovenal met tevredenheid terug. “De betrokkenheid van communicatie in een vroeg stadium van dit traject was heel fijn. Wanneer inhoud en communicatie samen optrekken, halen we de beste resultaten.”