Spring naar inhoud

Inkoop

Inkoop

Inkoop- en aanbestedingsadvies, verzekeringsadvies en contractmanagement.


Op regionaal afgesloten contracten wordt er door contractmanagement toegezien of gemaakte afspraken nageleefd worden. Wij managen een diversiteit aan regionale contracten, bijvoorbeeld voor de accountants, uitzenden, detacheren en brokersdienstverlening, ICT, verzekeringen en leerlingenvervoer. Ook registreert team Inkoop op verzoek contracten in een contractregistratiesysteem.


​​​​​​​Wij volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsvormen, (innovatieve) contractvormen en thema's zoals duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In samenspraak met de klanten in de regio formuleren we het inkoopbeleid. Maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke opgaven, marktontwikkelingen en wet- en regelgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Wij beschikken over een brede expertise, zijn gedreven en proactief. Het is voor ons een uitdaging om bij elk vraagstuk, samen met de klant, de weg naar het optimale resultaat te vinden.