Spring naar inhoud

Juridisch Kenniscentrum

Juridisch Kenniscentrum

Wij staan klanten in de Drechtsteden bij in uiteenlopende juridische kwesties.


Een team legt zich toe op het geven van juridisch advies op het gebied van privaat - en bestuursrecht. Er zijn vier advocaten in dienst die onze klanten kunnen vertegenwoordigen in civiele procedures en arbitragezaken. Een ander team helpt bij de behandeling van bezwaarschriften en voert het verweer in bestuursrechtelijke procedures in beroep en hoger beroep. Ook voor aansprakelijkstellingen, schademeldingen en het adviseren in (complexe) verzekeringskwesties hebben wij specialisten in huis. Het behandelen van en adviseren over bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van ambtenarenrecht hoort eveneens bij onze afdeling thuis.


Behalve voor de gemeenten in de Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden, werken wij voor de Dienst Gezondheid & Jeugd en de Service Organisatie Jeugd ZHZ. 


Dit maakt het werk voor het JKC dynamisch en uitdagend. Teamoverstijgende onderwerpen zijn regelmatig aan de orde. Het juridisch speelveld en de participatiemaatschappij vergen van de medewerkers een (pro)actieve en gedreven houding. Door inhoudelijke en juridische kennis te bundelen, kunnen wij de belangen van onze klanten optimaal behartigen.


Dit zijn de rechtsgebieden van de advocaten

Dit zijn de rechtsgebieden van de advocaten

De hierna genoemde personen zijn advocaat in dienst bij de (service)gemeente Dordrecht:


  • mr A.C.M. Geerts;
  • mr J.C. Hol; 
  • mr E.A. van Dommelen; en
  • mr D. van Leersum.

Dat betekent dat zij alleen optreden voor de gemeente Dordrecht en voor de in de groep met Dordrecht verbonden rechtspersonen op grond van de Regeling Onderlinge Samenwerking. 

De advocaten van (service)gemeente Dordrecht zijn adequaat verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De advocaten van de (service)gemeente Dordrecht ontvangen geen derdengelden, omdat zij geen stichting derdengelden ter beschikking hebben. 


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben zij zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd.


  • mr A.C.M. Geerts: Algemene praktijk, Burgerlijk recht;
  • mr J.C. Hol: Algemene praktijk, Bestuursrecht en Burgerlijk recht;
  • mr E.A. van Dommelen: Algemene praktijk, Bestuursrecht, Burgerlijk recht;
  • mr D. van Leersum: Algemene praktijk, Burgerlijk recht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.