Spring naar inhoud

Producten en diensten

Wij ondersteunen onze klanten bij hun bedrijfsvoering en het behalen van hun doelen. Daartoe bieden we een ruim pakket aan basisdienstverlening, adviesdiensten en producten aan. Ons aanbod is heel divers: van tijdige facturering en gezamenlijke inkoop tot beheer van gebouwen en perswoordvoering. Dit doen wij vanuit zes clusters. Door samen te werken binnen de regio kunnen we samen vorm geven aan deze geweldige stad en regio. Zo gaan we met elkaar slim - samen - vooruit!

 • ICT

  Inloggen op elke locatie. Altijd en makkelijk kunnen bellen en mailen. Wij vinden dat de normaalste zaak van de wereld.Wij exploiteren en beheren het centrale computercentrum, de computers op de werkplekken, de printers en telefoonvoorzieningen.... Lees meer

   
 • DIV

  Wij maken alle informatie snel en digitaal toegankelijk.De invoering van het nieuwe klant-, zaak- en archiefsysteem (KZA) gaat er voor zorgen dat documenten op een gestructureerde manier zijn opgeslagen in dossiers rondom zaken. Onze taak als DIV is... Lees meer

   
 • Juridisch Kenniscentrum

  Wij staan klanten in de Drechtsteden bij in uiteenlopende juridische kwesties.Een team legt zich toe op het geven van juridisch advies op het gebied van privaat - en bestuursrecht. Er zijn vier advocaten in dienst die onze klanten kunnen... Lees meer

   
 • Communicatie

  Wij zijn een eigentijds communicatiebureau, gespecialiseerd in overheidscommunicatie in de Drechtsteden.Onze klanten kunnen bij ons terecht voor strategie, advies, analyse en uitvoering. Of het er nu om gaat bewoners te betrekken bij de inrichting... Lees meer

   
 • Vastgoed / Facilitair

  Gebouwen beheer, werkplekken, kantoorartikelen voor en door ambtenaren in de Drechtsteden.Gemeentelijke gebouwen zijn er in vele soorten en maten, variërend van een stadskantoor tot een gymzaal. Wij adviseren gemeenten met kennis van zaken over wat... Lees meer

   
 • Financiën

  Wij nemen essentiële processen bij klanten voor onze rekening. Facturen, betalingen en administratie.Wij zijn alert op voor klanten belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving en adviseren hen over bestaande en nieuwe diensten die wij leveren.... Lees meer

   
 • Personeel en Organisatie

  In- door- en uitstroom van medewerkers, scholing, beleidsontwikkeling, advies en uitvoerende taken.Daarnaast zijn wij partner bij organisatieveranderingen en reorganisaties: we denken mee en helpen onze klanten bij het vormen van een aanpak. Nieuwe... Lees meer

   
 • Inkoop

  Inkoop- en aanbestedingsadvies, verzekeringsadvies en contractmanagement.Op regionaal afgesloten contracten wordt er door contractmanagement toegezien of gemaakte afspraken nageleefd worden. Wij managen een diversiteit aan regionale contracten,... Lees meer

   
 • GBD

  Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voor o.a. waarderen van onroerende zaken, heffen en innen gemeentelijke belastingen en behandelen bezwaar- en beroepzaken.Ga naar de website van Gemeentebelastingen en Basisinformatie... Lees meer

   
 • OCD

  Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD): partner voor bestuur en beleid.Ga naar de website van Onderzoekcentrum Drechtsteden Lees meer

   
 • IBD

  Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is het regionale ingenieursbureau voor (semi-)overheidsinstellingen in de Drechtsteden.Ga naar de website van het Ingenieursbureau Drechtsteden Lees meer